• Epokukdo
Kukdo Chemical produces their Epokukdo line of epoxy resins based on Bis Phenol A Resins, Bis Phenol F Resins, Hydrogenated Bis Phenol A Resins, Brominated Epoxy, Non-halogen Flame Retardant Epoxy Resin, Novolac Epoxy Resin, Multi-Functional Epoxy Resin, Flexible Epoxy Resin, UV Curing Type Epoxy Resin, Phenoxy Resin, Epoxy Modified Polyol, Mouldiung Epoxy Resin, Tri-Functional Epoxy Resin, Tetra-Functional Epoxy Resin, Waterborne Epoxy Resin and Reactive Diluents. 
 
Epokukdo Products